Projekt – Veřejně prospěšné práce

Nabízíme k nahlédnutí, jak naše organizace čerpala prostředky z Evropského sociálního fondu. Odkaz zde UP