Od 1.1.2017 nebude příjímán materiál s obsahem azbestu volně ložený

Od 1.1.2017 nebude příjímán materiál s obsahem azbestu volně ložený. Materiál musí být neprodyšně zabalen (např. v uzavřeném pytli apod.), jinak nebude obsluhou přijímán.