Upozornění na deratizaci

Ve středu 18. října 2017 provedou pracovníci společnosti Topderax ve spolupráci s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem urgentní ohniskovou deratizaci veřejné zeleně a kvartální deratizaci kanalizace. Deratizace bude provedena v lokalitách vytipovaných na základě podnětů od občanů, kteří opakovaně hlásili výskyt hlodavců v okolí sídlišť, zejména v ulicích Elišky Krásnohorské, Pod Zoo, Macharova, nábřeží Benešovo, Karolíny Světlé, Legionářská a Roháčova.
Vzhledem k tomu, že se jedná o deratizaci nor hlodavců na veřejném prostranství, nástrahy budou kladeny hluboko do nor nebo do kanalizace. Přesto žádáme občany, aby v dotčených lokalitách v termínu deratizace dávali zvýšený pozor na své děti a nenechávali během venčení volně pobíhat své psy.

Zhruba po týdnu až čtrnácti dnech dojde k vyhodnocení situace a podle toho budou učiněna další opatření včetně možného opakování deratizace. Během roku dochází také k dílčí deratizaci lokalit s ohlášeným zvýšeným výskytem hlodavců.