2. část ohniskové deratizace proti hlodavcům

Pracovníci společnosti Elemento Brno, s. r. o., provedli 13. ledna 2018 druhou část ohniskové deratizace. Konkrétně se jednalo o lokality ulic Elišky Krásnohorské, Karolíny Světlé, Nad Parkem a nábřeží Benešovo a dále sídlišť Pod ZOO a Roháčova.

Tyto práce navázaly na deratizaci z října loňského roku, která byla provedena v lokalitách vytipovaných na základě podnětů od občanů, kteří opakovaně hlásili výskyt hlodavců v okolí sídlišť. Další deratizaci plánujeme na jaro letošního roku, opět po vyhodnocení tohoto zásahu.