Odpovědi na žádosti o poskytnutí informací

Zveřejňujeme odpovědi na žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Žádosti včetně odpovědí jsou v přílohách č. 1 a č. 2