Upozornění k využívání venkovních sportovišt

Ode dne 14.10.2020 od 00:00 hod. do 3.11.2020 do 23:59 hod. se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.

Z těchto důvodů je uzavřen skatepark !!!