Stavební a výkopové práce

Posted on by

Nabízíme tyto služby

 • ruční a strojní provádění zemních a výkopových prací
 • terénní úpravy Vašich pozemků
 • odborné práce na údržbě Vašich příjezdových komunikací, chodníků, vjezdů – pokládka povrchů dle Vašich požadavků vč. podloží
 • řezání asfaltobetonového povrchu ABS pilou NTC, bourací práce v živičném povrchu, provedení ABS po překopech, betonová stabilizace, zajištění vyfrézování živice
 • nakládání inertních a stavebních materiálů, jejich odvoz vozidly Multicar (1,5 t) nebo AVIA (3 t)
 • stavební opravy drobného rozsahu (dešťové svody, dešťové kanalizace, oplocení apod.)
 • provádění vodorovného a montáž svislého dopravního značení
 • půjčování svislého dopravního značení

 

Naše služby provádíme stroji

minirypadlo Kubota KX019-4
hloubkový dosah 2580 mm s hloubkovou lopatou š. 300 a 400 mm a s lopatou svahovací naklápěcí š. 1000 mm.
Kubota

nakladač KTO 150
nakládka sypkých hmot (lžíce zubová i hladká)

nakladač Locust 903
výkopy rýh š. 30 cm
planýrování ploch
vývrty do  20, 30, 40 cm
podkop š. 20 cm hl. 1,1 m
š. 30 cm hl. 1,2 m
š. 40 cm hl. 1,4 m

locust

silniční vibrační válec Weber, Vibromax

Traktor + Grejdr
úprava cest, seřezávání krajnic

Schaeff HML 250
výkopy rýh š. 0,5 m hl. 4 m
š. 0,8 m hl. 4 m
demolice, nakládka sypkých hmot, ruční bourací kladivo

schaeff

… a vozidly

AVIA A 30
AVIA 30 K-S
Multicar M25
Multicar M25, 1A
Multicar s možností ručního bouracího kladiva
Zetor+vlek

Odborné práce

 • řezání asfaltobetonového povrchu ABS pilou NTC (do 5 cm, od 5 do 10 cm, nad 10 cm)
 • bourací práce v živičném povrchu do tl. 15 cm s odvozem
 • ruční pokládka dle Vašich požadavků
 • podklady štěrkodrť, betonová stabilizace, recyklát (beton/asfalt)
 • elektrické zbíjecí kladivo, míchací elektrická metla, stolová pila, motorová rozbrušovačka
 • vibrační pěch, vibrační deska

 

Ceny za provedení služeb jsou stanoveny platným Ceníkem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem a bližší informace k dispozici na tel. 605 233 258.