Úklid města

Posted on by

Informace o středisku čištění místních komunikací

Středisko čištění místních komunikací zajišťuje úklid komunikací, chodníků, veřejných prostranství, průmyslových areálů, parkovišť aj. Tyto služby vykonává jak pro město tak pro okolní obce, firmy a privátní sektor.

Činnosti střediska

  • metení samosběrnými vozy (Johnston, Dulevo, Multicar M26 Scarab)
  • mytí komunikací kropícími vozy pomocí tlakové mycí lišty (M25)
  • ruční čištění pomocí vysavače (Čikote)