Výlep plakátů

Posted on by

 

Nepovolené výlepy a reklamy budou odstraněny a bude za ně vystavena sankční pokuta 2.000 Kč na úhradu s tím spojených nákladů

Výlep plakátů ve Dvoře Králové zajišťují výhradně Technické služby města prostřednictvím výlepové služby. Pro výlep plakátů jsou vyhrazeny konkrétní plakátovací plochy.

Informace pro příjem a výlep plakátů

  • Provádíme výlep plakátů formátu A1 – A4 a přelepek.
  • Výlepové dny: pondělí, pátek.
  • Plakáty placené v hotovosti přijímame v provozní dobu v pracovní dny od 7 do 15 hod. (12 – 12.30 přestávka)
  • Uzávěrka příjmu plakátů je ve výlepové dny do 10 hodin
  • Sběrné místo: Technické služby města Dvora Králové nad Labem, informace MěÚ Dvůr Králové nad Labem
  • Ke každé zakázce musí být přiložena objednávka
  • K dispozici je momentálně 24 výlepových ploch, z toho 1 na koupališti (sezónní)
  • Plakáty formátu A2 v maximálním množství 15 ks
  • Plakáty formátu A1 v maximálním množství 10 ks
  • Plakáty do volební kampaně jsou přijímány pouze s hotovostní platbou

 

Mapa výlepových ploch k nahlédnutí zde

Výlep plakátů Sazba
formát A4 10 Kč/ks/týden
formát A3 15 Kč/ks/týden
formát A2 (max. 15 ks) 25 Kč/ks/týden
formát A1 (max. 10 ks) 50 Kč/ks/týden
přelepka 5 Kč/ks/týden
poplatek za výlep v jiný den 1000 Kč


Ceny jsou uvedené za týden a neobsahují DPH.

Objednávka výlepu musí obsahovat tyto údaje:

1. Dodavatel:
Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00052981

2. Objednatel:
Jméno či obchodní název toho, kdo objednává výlep plakátů včetně adresy pro fakturaci. V případě fyzických i právnických osob také IČO.

3. Další údaje:
Údaje o plakátu: název akce, počet ks a rozměr plakátu.
Požadavek na dobu výlepu – termín.
Kontakt na osobu, která objednávku vyřizuje.

V případě nepovoleného (tzv. černého) výlepu na výlepové plochy budou takto vylepené plakáty odstraněny. Bez ohledu na dobu trvání výlepu, počet a rozměr plakátů bude vystavena sankční faktura ve výši 2000 Kč.

Technické služby mají právo odmítnout propagační materiály k výlepu z důvodu jejich nevhodného obsahu a v případě, že výlep není možné provést vzhledem k naplněné kapacitě plakátovacích ploch či reklamních tabulí.

Obchodní podmínky zde