Svoz SKO

Posted on by

Výdej odpadových nádob, kompostérů a štěpkovačů uvedeno v přiloženém souboru:

provozni doba vydeje

v případě nutnosti si domluvte jiný termín telefonicky na č. 771 281 083

Prodej nádob na bioodpad o objemu 120 l:

V lednu r. 2022 byl zahájen prodej odpadových nádob na BIO odpad o objemu 120 l. Cena odpadové nádoby činí 1.350 Kč vč. DPH. Občan si tuto nádobu může také zakoupit sám a poté oznámit technických službám místo svozu. Nádoba musí být hnědé barvy s roštem. Jiné typy nádob nebudou sváženy. Při nákupu u technických služeb doporučujeme toto uskutečnit v provozní dny pokladny, tzn. v pondělí nebo středu. Platba pouze v hotovosti nebo je možné doložit platbu převodem z účtu.

Výdej odpadových nádob o objemu 60 l a 660 l:

Výdej nových odpadových nádob o objemu 60 l a 660 l byl zahájen začátkem ledna 2022. Nádoby budou zapůjčeny na základě dokladu o frekvenci svozu a objemu nádoby, vydaného městským úřadem.

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO  –  pro občany města
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá na MěÚ Dvůr Králové n.L.
kontaktní osoby:

Bc. Aneta Hurdálková  – hurdalkova.aneta@mudk.cz

Kateřina Kábrtová        – kabrtova.katerina@mudk.cz

tel.     499 318 104
mob. 734 267 297

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 4 týdny

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO – pro firmy
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá v sídle Technický služeb
kontaktní osoba: Kateřina Stejskalová

tel. 603 556 801
stejskalova@tsdvur.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Druhy nádob

 • kontejner 1100 l a 660 l
 • popelnice 120 l a 60 l plastová
  IMAG2208

Nebyla vaše nádoba vyvežena?

 • nádoba je poškozená (nutno vyměnit)
 • nádoba nebyla přistavena ke kraji vozovky
 • obsah nádoby nelze vysypat (je napěchován, je zmrzlý)
 • nádoba je přeplněná, při vyklápění padají odpadky
 • nepřístupnost nádoby (sněhová bariéra, neprůjezdná vozovka a pod.)
 • při 14-denním svozu nebyla nádoba přistavena v sudý týden
 • nádoba obsahuje odpad který do ní nepatří:
  nebezpečný odpad (olej, tuk, kyselina, rozpouštědlo, detergenty, odmašťovací prvky, hydroxid, galvanické články, fotochemikálie, zářivky, pesticidy, zařízení s obsahem chlorfluorvodíků, léky, injekční jehly aj., lepidla, barvy, pryskyřice)
 • žhavý popel, doutnající nebo hořící materiál
 • padliny zvířat, fekálie
 • v zimním období zamrzající odpad
 • stavební sutě, kameny
 • rozměrný kovový odpad
 • plastové fólie vetší jak 1m2
 • lana, kabely a předměty podobných vlastností
 • odpad ze zeleně (listí, tráva, seno)
 • textil

 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2024

3. týden

15.1.2024 – 21.1.2024

7. týden

12.2.2024 – 18.2.2024

11. týden

11.3.2024  – 17.3.2024

15. týden

8.4.2024 – 14.4.2024

19. týden

6.5.2024 – 12.5.2024

23. týden

3.6.2024 – 9.6.2024

27. týden

1.7.2024 – 7.7.2024

31. týden

29.7.2024 – 4.8.2024

35. týden

26.8.2024 – 1.9.2024

39. týden

23.9.2024 – 29.9.2024

43. týden

21.10.2024 – 27.10.2024

47. týden

18.11.2024 – 24.11.2024

51. týden

16.12.2024 – 22.12.2024

 

Rozpis bio svozů v roce 2024
(svozový den je pátek)

2.týden

12.1.2024

28.týden

12.7.2024

6.týden

9.2.2024

30.týden

26.7.2024

10.týden

8.3.2024

32.týden

9.8.2024

12.týden

22.3.2024

34.týden

23.8.2024

14.týden

5.4.2024

36.týden

6.9.2024

16.týden

19.4.2024

38.týden

20.9.2024

18.týden

3.5.2024

40.týden

4.10.2024

20.týden

17.5.2024

42.týden

18.10.2024

22.týden

31.5.2024

44.týden

1.11.2024

24.týden

14.6.2024

46.týden

15.11.2024

26.týden

28.6.2024

48.týden

29.11.2024