Správa a údržba hřbitovů

Posted on by

Pohřebiště jsou přístupná denně od 7:00 do 20:00 hodin

Technické služby zajišťují správu hřbitovů v těchto lokalitách:

 • Dvůr Králové – Tyršova ulice
 • Lipnice
 • Verdek
 • Žireč

Evidence hrobových míst je vedena na MěÚ Dvůr Králové n.L.
odbor KTÚ (kanceláře tajemníka úřadu), nám. T. G. Masaryka 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem
kontaktní osoba: Lenka Jarolímková
tel. 499 318 221
jarolimkova.lenka@mudk.cz

Na úřadu si můžete:

 • sjednat nový nájem hrobového místa (písemná smlouva na dobu určitou)
 • zrušit nájem hrobového místa,
 • žádat o povolení k manipulaci s hrobovým zařízením (zřízení, oprava či odstranění pomníku, desky, rámu aj.),
 • žádat o povolení k uložení ostatků,
 • žádat o povolení k exhumaci ostatků (vč. vyjmutí uren),
 • žádat o změnu nájemce hrobového místa,
 • provést úhradu nájmu za hrobové místo na základě platné nájemní smlouvy (pokladna MěÚ).

Úhradu nájemného za hrobové či urnové místo provádějte v pokladně MěÚ Dvůr Králové n.L.

Ke stažení:

Řád veřejných pohřebišť 2020