Městské tržiště

Posted on by

Je místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb.

Na území města Dvůr Králové nad Labem lze provozovat tyto činnosti mimo pevnou provozovnu pouze na tomto místě.

Po dohodě je možné využít celé plochy k uspořádání jednorázové akce většího charakteru, například sportovní nebo kulturní akce, slavnosti, jarmarky, farmářské trhy, reklamní akce, mítinky, veřejná vystoupení.

Městské tržiště má kapacitu 10 prodejních stánků.

Tržiště umožňuje celoroční provoz. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je od 7:00 – 20:00 hodin.

Poplatek je stanoven na 30 Kč/m2 za každý započatý den.