Zimní údržba

Posted on by

V pracovní době, tj. 06:00 -14:30 hod. kontaktujte v případě potřeby hlavního dispečera zimní údržby, tel. 605 233 258. V mimopracovní době jsou Vám k dispozici dispečeři na tel.: 737 226 240

Postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

 • Odklízení sněhu mechanickými prostředky
 • Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály.
 • Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých vrstev chemickými posypovými prostředky.
 • Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací.

Umístění zásobníků se směsí posypového materiálu

 • Městský hřbitov
 • Husova u plakátovací plochy
 • Podharť ZŠ
 • Most Nedbalova
 • Klicperova u č.p. 2499 – 2500
 • Křižovatka ul. Šafaříkova a Kotkova
 • Sylvárov u č.p. 2520
 • Muzeum
 • lokalita Žireč
 • Lipnice – Rovinky

 

 • Seznam dopravně nebezpečných míst místních komunikací

 

 • ul. Husova, ul. Karlov
 • křižovatka ul. Husova, ul. Karlov
 • křižovatka nám. Republiky – ul. Fügnerova
 • most Jana Palacha + most ul. Nedbalova
 • Vrchlického ul. – dlážděná silnice k nemocnici
 • ul. A. Wagnera – křižovatka s ul. Vrchlického
 • křižovatka ul. Vrchlického a ul. Nedbalova
 • Nerudova ul. – křižovatka – ul. Spojených Národů – ul. Jiráskova
 • křižovatka Legionářská – ul. Josefa Hory u pošty
 • ul. Elišky Krásnohorské – ul. Štefánikova – křižovatka DPS
 • ul. Preslova – ul. Rooseveltova
 • ul. Nedbalova z křižovatky s ul. Tyršovou
 • ul. Klicperova
 • dojezd ul. Slunečná
 • dojezd ul. Na Vyhlídce
 • dojezd ul. Švehlova u městských lázní ke kruhovému objezdu
 • nábřeží Jiřího Wolkera – zatáčka u stadionu
 • dojezd ul. Zborovská – ul. Hradecká
 • Lipnice dlážděný sjezd na Rovinky

Seznam nebezpečných chodníků

 • Žižkov pěšina okolo zahradnictví p. Košťála
 • lávka přes Labe směr JUTA 03
 • přechod u pošty – ul. Legionářská
 • přechod u lázní – ul. Legionářská + u kostela směr Školní
 • chodník od autobusového nádraží
 • Revoluční ul. – pěší zóna, dlažba
 • ul. Přemyslova pro pěší, dlažba
 • chodníky na mostě J. Palacha
 • přechod na náměstí Odboje
 • ul. Husova
 • chodníky na mostě J. Opletala
 • schodiště do sportovního areálu od Hankova domu
 • propojovací chodníček podél vlečky z ul. Bezručova směr do ul. Alešova

Rozdělení komunikací dle pořadí důležitosti  

I. pořadí důležitosti
Palackého, Preslova, Husova, nám. T. G. Masaryka, Kotkova, Rooseveltova, Švehlova, Nedbalova, Vrchlického, Elišky Krásnohorské, Karlov, most J. Palacha, nám. Odboje, nám. Václava Hanky, nábřeží Jiřího Wolkera, Nerudova, Riegrova, Josefa Hory, nám. Republiky, náměstí Rašínovo, Klicperova, Raisova, Revoluční, Přemyslova, Husitská, Komenského, Máchova, Roháčova, Slunečná, Tylova, Havlíčkova, Čelakovského, Zborovská, parkoviště Tylova a tržnice, parkoviště J. Hory., areál autobusového nádraží

II. pořadí důležitosti
Na Příčce, Na Vyhlídce, Okružní, Poděbradova, Myslbekova, Purkyňova, Na Příčce II., Na Příčce III., Na Výsluní, Odbojářů, Pod Hřištěm, Pod Hřištěm II., Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod ZOO, Chelčického, Jaroslava Bíliny, Karolíny Světlé, Štítného, Puchmajerova, Fibichova, Všehrdova, Klazarova, Leoše Janáčka, Kollárova, Libušina, Kotkova, Čechova, Hlávkova, Jungmanova, Luční, Milady Horákové, Macharova, R. A. Dvorského, Rokycanova, Sadová, Seifertova, Slovany, Sochorova, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Zlatníkova, Sylvárovská,Školní, Vančurova, Ve Strži, Vojanova, Zahradní, Zátopkova, Zeyerova, Josefa Suka, Plk. Švece, Věžní, Valová ulička, Hradební, Antonína Wagnera I., Antonína Wagnera II., Alešova, Bezručova, Blahoslavova, Borovičky, Bratří Čapků, Březinova, Do Lánů, Do Strže, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eklova, Erbenova, Eduarda Zbroje, Žirecká, Žireč-náměstí, Lipnice.

III. pořadí důležitosti
Na Struze, Nádražní pěšina, Pod Lesem, Mánesova, Krátká, Náprstkova, Přímá, Polní, Příčná, Soukupova, Halíkova, Staškova, Šafaříkova, Táboritská, Jana Žižky, Trocnovská, V Zahrádkách, Na Špačáku, Ke Skále, Thámova, V Lukách, Boženy Němcové, B. Martinů, Rybova, J. Šlitra, Bubeníkova, Městská Podstráň, Sylvárov, Verdek, Nový Vorlech, Vorlech, Do Polí, Podháj, Městská Podstráň, Žirecká Podstráň, Nová Podharť, Na Kopečku, Na Borkách, K Rybníkům, Zboží, Zaháj, Krkonošská (zahrádky), parkoviště u městského hřbitova, přístupové komunikace k řadovým garážím