Úklid města

Posted on by

Informace o středisku čištění místních komunikací

Středisko čištění místních komunikací zajišťuje úklid komunikací, chodníků, veřejných prostranství, průmyslových areálů, parkovišť aj. Tyto služby vykonává pro město, v případě volných kapacit pro okolní obce, firmy a privátní sektor.

Činnosti střediska

  • metení samosběrnými vozy (Johnston, Dulevo, Ladog), ruční čištění a úklid města