Zimní údržba

Posted on by

V pracovní době, tj. 06:00 -14:30 hod. kontaktujte v případě potřeby hlavního dispečera zimní údržby. V mimopracovní době jsou Vám  k dispozici dispečeři na tel.: 737 226 240

Operační plán zimní údržby 2016-2017

Postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

 • Odklízení sněhu mechanickými prostředky
 • Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály.
 • Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých vrstev chemickými posypovými prostředky.
 • Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací.

Umístění zásobníků se směsí posypového materiálu

 • Legionářská u pošty
 • Školní ulice
 • křižovatka ul. Slunečná a Nedbalova
 • nemocnice parčík
 • Máchova – u pomníku Masaryka
 • Vorlech (Spojených národů) u uličky k loděnici
 • křižovatka Palackého – Husova
 • křižovatka Husova – Karlov
 • nábřeží Benešovo – Poděbradova
 • nábřeží Benešovo – Roháčova
 • nábřeží Jiřího Wolkera – lávka
 • škola 5. května
 • Dvořákova – dům pečovatelské služby
 • Tyršova – Nedbalova
 • nábřeží Benešovo u č.p. 1068
 • Nádražní pěšina
 • Kotkova – ZLATNIČKA
 • pošta Žireč
 • křižovatka u restaurace v Žirči
 • Verdek pod bytovkou č.p. 79

Seznam dopravně nebezpečných míst místních komunikací

 • kruhová křižovatka 17. listopadu – Švehlova – u lázní
 • ulice Husova, ulice Karlov
 • křižovatka Husova, Karlov
 • křižovatka nám. Republiky – Fügnerova
 • most Jana Palacha
 • Vrchlického ul. – silnice k nemocnici – přechod z asfaltu na dlážděný povrch
 • křižovatka Vrchlického – Nedbalova
 • Nerudova ul. – křižovatka – Spoj. Národů – Jiráskova
 • křižovatka u oční školy – dojezd z Čelakovského
 • křižovatka Legionářská – ul. Josefa Hory u pošty
 • Elišky Krásnohorské – Štefánikova – křižovatka DPS
 • Preslova – Rooseveltova.
 • Nedbalova z křižovatky s Tyršovou
 • nábřeží Jiřího Wolkera – zatáčka u stadionu
 • dojezd Zborovská – Hradecká
 • Lipnice sjezd na Rovinky

Seznam nebezpečných chodníků

 • Žižkov pěšina okolo zahradnictví p. Košťála
 • lávka přes Labe a přechody přes nábřeží Benešovo
 • přechod u pošty – Legionářská.
 • přechod u lázní – Legionářská
 • Revoluční ul. – pěší zóna
 • Přemyslova pro pěší
 • chodníky na mostě Palacha
 • přechod nám. Odboje
 • Husova.
 • most J. Opletala
 • schodiště do sportovního areálu

Rozdělení komunikací dle pořadí důležitosti  

I. pořadí důležitosti
Palackého, Preslova, Husova, nám. T. G. Masaryka, Kotkova, Rooseveltova, Švehlova, Nedbalova, Vrchlického, Elišky Krásnohorské, Karlov, most J. Palacha, nám. Odboje, nám. Václava Hanky, nábřeží Jiřího Wolkera, Nerudova, Riegrova, Josefa Hory, nám. Republiky, náměstí Rašínovo, Klicperova, Raisova, Revoluční, Přemyslova, Husitská, Komenského, Máchova, Roháčova, Slunečná, Tylova, Havlíčkova, Čelakovského, Zborovská, parkoviště Tylova a tržnice, parkoviště J. Hory.

II. pořadí důležitosti
Na Příčce, Na Vyhlídce, Okružní, Poděbradova, Myslbekova, Purkyňova, Na Příčce II., Na Příčce III., Na Výsluní, Odbojářů, Pod Hřištěm, Pod Hřištěm II., Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod ZOO, Chelčického, Jaroslava Bíliny, Karolíny Světlé, Štítného, Puchmajerova, Fibichova, Všehrdova, Klazarova, Leoše Janáčka, Kollárova, Libušina, Kotkova, Čechova, Hlávkova, Jungmanova, Luční, Milady Horákové, Macharova, R. A. Dvorského, Rokycanova, Sadová, Seifertova, Slovany, Sochorova, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Zlatníkova, Sylvárovská,Školní, Vančurova, Ve Strži, Vojanova, Zahradní, Zátopkova, Zeyerova, Josefa Suka, Plk. Švece, Věžní, Valová ulička, Hradební, Antonína Wagnera I., Antonína Wagnera II., Alešova, Bezručova, Blahoslavova, Borovičky, Bratří Čapků, Březinova, Do Lánů, Do Strže, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eklova, Erbenova, Eduarda Zbroje, Žirecká, Žireč-náměstí, Lipnice.

III. pořadí důležitosti
Na Struze, Nádražní pěšina, Pod Lesem, Mánesova, Krátká, Náprstkova, Přímá, Polní, Příčná, Soukupova, Halíkova, Staškova, Šafaříkova, Táboritská, Jana Žižky, Trocnovská, V Zahrádkách, Na Špačáku, Ke Skále, Thámova, V Lukách, Boženy Němcové, B. Martinů, Rybova, J. Šlitra, Bubeníkova, Městská Podstráň, Sylvárov, Verdek, Nový Vorlech, Vorlech, Do Polí, Podháj, Městská Podstráň, Žirecká Podstráň, Nová Podharť, Na Kopečku, Na Borkách, K Rybníkům, Zboží, Zaháj, Krkonošská (zahrádky), parkoviště u městského hřbitova, přístupové komunikace k řadovým garážím