Uzavření sběrného dvora od středy 14.10.2020

S ohledem na koronavirovou situaci a zvýšené riziko nemoci bude od středy 14.10.2020 uzavřen sběrný dvůr ve Dvoře Králové nad Labem. Důvodem tohoto uzavření je nutnost zajistit svoz komunálního odpadu. O otevření sběrného dvora budou občané včas informováni.

Upozornění – svoz SKO

Upozornění pro občany
Vzhledem k probíhající stavební činnosti v ulici Krkonošská, ve které je umístěna překládací stanice komunálního odpadu, může docházet ke změnám časů svozu odpadu. Prodlevy jsou hlavně způsobeny nemožností průjezdu vozidel technických služeb a firmy Marius Pedersen, která zajišťuje vývoz kontejnerů z překládací stanice. Dále máme problém s průjezdností některých ulic z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel a svoz zde nelze uskutečnit.
Svozový den, ve který má svoz proběhnout, je od 0:00 -24:00 hod. daného dne. Žádáme proto občany o trpělivost. V případě neuskutečněného svozu volejte až druhý den. Děkujeme za pochopení.