Upozornění – svoz SKO

Upozornění pro občany
Vzhledem k probíhající stavební činnosti v ulici Krkonošská, ve které je umístěna překládací stanice komunálního odpadu, může docházet ke změnám časů svozu odpadu. Prodlevy jsou hlavně způsobeny nemožností průjezdu vozidel technických služeb a firmy Marius Pedersen, která zajišťuje vývoz kontejnerů z překládací stanice. Dále máme problém s průjezdností některých ulic z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel a svoz zde nelze uskutečnit.
Svozový den, ve který má svoz proběhnout, je od 0:00 -24:00 hod. daného dne. Žádáme proto občany o trpělivost. V případě neuskutečněného svozu volejte až druhý den. Děkujeme za pochopení.

Informace související s vládním opatřením

Technické služby města Dvora Králové nad Labem informují, že v souvislosti s vydanými vládními opatřeními do odvolání zastavují na dobu nebytně nutnou některé své služby: výdej (zapůjčení štěpkovačů), výdej kompostérů a výměnu popelnic. Uzavřena je také pokladna.

Omezeno bude také pro občany přistavování a vývoz velkoobjemových kontejnerů. Je to proto, aby bylo možné přednostně vyhovět požadavkům zdravotnických zařízení.

Sběrný dvůr bude uzavřen od středy 18.03.2020. V pondělí 16.03.2020 platí běžná otevírací doba od 13 do 17 hodin.