Modernizace sběrného dvora

Sběrný dvůr v Seifertově ulici, který využívají občané Dvora Králové nad Labem, prochází výraznou modernizací. Asi nejvýznamnější změnou bude vybudování vážního systému, při kterém dojde k instalaci mobilních vah včetně jejich napojení na software pro evidenci, dále budou instalovány mobilní buňky pro vjezd a výjezd. Zároveň bude celý areál rozšířen a přibudou i nové kontejnery na objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, sklo, papír a lepenku, dřevěný odpad, textil a nápojové kartony. Upozorňujeme, že během provádění stavebních prací bude po nezbytně nutnou dobu sběrný dvůr uzavřen, o termínu budeme veřejnost informovat.
Stavební práce začaly přípravou montážní jámy pro vážní systém v místě budoucího vjezdu. Po jejím osazení se realizační firma přesune do areálu sběrného dvora, aby zde vybudovala druhou přejezdovou váhu v místě výjezdu a umístila buňku se zázemím pro obsluhu.
Celý článek v příloze.