Příjem eternitu – azbestu na sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že od 1. 1.2016 přijímáme eternit – azbest pouze v neprodyšných pytlích a jen v případě volné kapacity kontejneru. V ostatních případech nebude odpad na sběrný dvůr přijat. Doporučujeme tedy odpad včetně nahlášeného množství/max. malý vozík za auto/ vozit až po předchozí telefonické konzultaci (605 233 242) Děkujeme za pochopení.