Svoz SKO

Posted on by

Upozornění pro občany na změnu frekvence svozu na začátku roku 2021
Vzhledem ke kolizi střídání sudých a lichých týdnů / rok končí 53. týdnem a začíná 1. týdnem/, bude první 14 denní svoz uskutečněn v sudém týdnu, tzn. týden č. 2. Měsíční svozy v roce 2021 budou od týdne č. 3, viz rozpis svozů. Tyto změny jsme nuceni realizovat z důvodu plánování svozu obcí, papíru a bioodpadu a zajištění rovnoměrného naplňování překládací stanice komunálním odpadem.
Děkujeme občanům za pochopení

Výdej odpadových nádob, kompostérů a štěpkovačů
Výdej odpadových nádob, kompostérů a štěpkovačů bude probíhat od pondělí do pátku od 7 do 13 hod., v případě nutnosti si domluvte jiný termín telefonicky na č. 731629561

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO  –  pro občany města
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá na MěÚ Dvůr Králové n.L.
kontaktní osoba: Eva Hrušková
tel. 734 267 297
hruskova.eva@mudk.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 4 týdny

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO – pro firmy
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá v sídle Technický služeb
kontaktní osoba: Kateřina Stejskalová

tel. 603556801
stejskalova@tsdvur.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Druhy nádob

 • kontejner 1100L
 • popelnice 120L plastová
  IMAG2208

Nebyla vaše nádoba vyvežena?

 • nádoba je poškozená (nutno vyměnit)
 • nádoba nebyla přistavena ke kraji vozovky
 • obsah nádoby nelze vysypat (je napěchován, je zmrzlý)
 • nádoba je přeplněná, při vyklápění padají odpadky
 • nepřístupnost nádoby (sněhová bariéra, neprůjezdná vozovka a pod.)
 • při 14-denním svozu nebyla nádoba přistavena v sudý týden
 • nádoba obsahuje odpad který do ní nepatří:
  nebezpečný odpad (olej, tuk, kyselina, rozpouštědlo, detergenty, odmašťovací prvky, hydroxid, galvanické články, fotochemikálie, zářivky, pesticidy, zařízení s obsahem chlorfluorvodíků, léky, injekční jehly aj., lepidla, barvy, pryskyřice)
 • žhavý popel, doutnající nebo hořící materiál
 • padliny zvířat, fekálie
 • v zimním období zamrzající odpad
 • stavební sutě, kameny
 • rozměrný kovový odpad
 • plastové fólie vetší jak 1m2
 • lana, kabely a předměty podobných vlastností
 • odpad ze zeleně (listí, tráva, seno)
 • textil

 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2021

3. týden 18.01.2021 – 24.01.2021

7. týden 15.02.2021 – 21.02.2021

11.týden 15.03.2021 – 21.03.2021

15.týden 12.04.2021 – 18.04.2021

19.týden 10.05.2021 – 16.05.2021

23.týden 07.06.2021 – 13.06.2021

27.týden 05.07.2021 – 11.07.2021

31.týden 02.08.2021 – 08.08.2021

35.týden 30.08.2021 – 05.09.2021

39.týden 27.09.2021 – 03.10.2021

43.týden 25.10.2021 – 31.10.2021

47.týden 22.11.2021 – 28.11.2021

51.týden 20.12.2021 – 26.12.2021

Rozpis bio svozů v roce 2021
svozový den je pátek

2. týden 15.01.2021
6. týden 12.02.2021
10. týden 12.03.2021
12. týden 26.03.2021
14. týden 09.04.2021
16. týden 23.04.2021
18. týden 07.05.2021
20. týden 21.05.2021
22. týden 04.06.2021
24. týden 18.06.2021
26. týden 02.07.2021
28. týden 16.07.2021
30. týden 30.07.2021
32. týden 13.08.2021
34. týden 27.08.2021
36. týden 10.09.2021
38. týden 24.09.2021
40. týden 08.10.2021
42. týden 22.10.2021
44. týden 05.11.2021
46. týden 19.11.2021
48. týden 17.12.2021