Svoz SKO

Posted on by

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO  –  pro občany města
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá na MěÚ Dvůr Králové n.L.
kontaktní osoba: Eva Hrušková
tel. 734 267 297
hruskova.eva@mudk.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 4 týdny

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO – pro firmy
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá v sídle Technický služeb
kontaktní osoba: Iva Kasnarová

tel. 603556801
kasnarova@tsdvur.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Druhy nádob

 • kontejner 1100L
 • popelnice 120L plastová
  IMAG2208

Nebyla vaše nádoba vyvežena?

 • nádoba je poškozená (nutno vyměnit)
 • nádoba nebyla přistavena ke kraji vozovky
 • obsah nádoby nelze vysypat (je napěchován, je zmrzlý)
 • nádoba je přeplněná, při vyklápění padají odpadky
 • nepřístupnost nádoby (sněhová bariéra, neprůjezdná vozovka a pod.)
 • při 14-denním svozu nebyla nádoba přistavena v sudý týden
 • nádoba obsahuje odpad který do ní nepatří:
  nebezpečný odpad (olej, tuk, kyselina, rozpouštědlo, detergenty, odmašťovací prvky, hydroxid, galvanické články, fotochemikálie, zářivky, pesticidy, zařízení s obsahem chlorfluorvodíků, léky, injekční jehly aj., lepidla, barvy, pryskyřice)
 • žhavý popel, doutnající nebo hořící materiál
 • padliny zvířat, fekálie
 • v zimním období zamrzající odpad
 • stavební sutě, kameny
 • rozměrný kovový odpad
 • plastové fólie vetší jak 1m2
 • lana, kabely a předměty podobných vlastností
 • odpad ze zeleně (listí, tráva, seno)
 • textil

 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2019

1. týden 31.12.2018 – 06.01.2019

5. týden 28.01.2019 – 03.02.2019

9. týden 25.02.2019 – 03.03.2019

13. týden 25.03.2019 – 31.03.2019

17. týden 22.04.2019 – 28.04.2019

21. týden 20.05.2019 – 26.05.2019

25. týden 17.06.2019 – 23.06.2019

29. týden 15.07.2019 – 21.07.2019

33. týden 12.08.2019 – 18.08.2019

37. týden 09.09.2019 – 15.09.2019

41. týden 07.10.2019 – 13.10.2019

45. týden 04.11.2019 – 10.11.2019

49. týden 02.12.2019 – 08.12.2019