Svoz SKO

Posted on by

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO  –  pro občany města
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá na MěÚ Dvůr Králové n.L.
kontaktní osoba: Eva Hrušková
tel. 734 267 297
hruskova.eva@mudk.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 4 týdny

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO – pro firmy
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá v sídle Technický služeb
kontaktní osoba: Iva Kasnarová

tel. 603556801
kasnarova@tsdvur.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Druhy nádob

 • kontejner 1100L
 • popelnice 120L plastová
  IMAG2208

Nebyla vaše nádoba vyvežena?

 • nádoba je poškozená (nutno vyměnit)
 • nádoba nebyla přistavena ke kraji vozovky
 • obsah nádoby nelze vysypat (je napěchován, je zmrzlý)
 • nádoba je přeplněná, při vyklápění padají odpadky
 • nepřístupnost nádoby (sněhová bariéra, neprůjezdná vozovka a pod.)
 • při 14-denním svozu nebyla nádoba přistavena v sudý týden
 • nádoba obsahuje odpad který do ní nepatří:
  nebezpečný odpad (olej, tuk, kyselina, rozpouštědlo, detergenty, odmašťovací prvky, hydroxid, galvanické články, fotochemikálie, zářivky, pesticidy, zařízení s obsahem chlorfluorvodíků, léky, injekční jehly aj., lepidla, barvy, pryskyřice)
 • žhavý popel, doutnající nebo hořící materiál
 • padliny zvířat, fekálie
 • v zimním období zamrzající odpad
 • stavební sutě, kameny
 • rozměrný kovový odpad
 • plastové fólie vetší jak 1m2
 • lana, kabely a předměty podobných vlastností
 • odpad ze zeleně (listí, tráva, seno)
 • textil

 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2020

1. týden 30.12.2019 – 05.01.2020

5. týden 27.01.2020 – 02.02.2020

9. týden 24.02.2020 – 01.03.2020

13. týden 23.03.2020 – 29.03.2020

17. týden 20.04.2020 – 26.04.2020

21. týden 18.05.2020 – 24.05.2020

25. týden 15.06.2019 – 21.06.2020

29. týden 13.07.2020 – 19.07.2020

33. týden 10.08.2020 – 16.08.2020

37. týden 07.09.2020 – 13.09.2020

41. týden 05.10.2020 – 11.10.2020

45. týden 02.11.2020 – 08.11.2020

49. týden 30.11.2020 – 06.12.2020

53. týden 28.12.2020 – 03.01.2021

Rozpis bio svozů v roce 2020
svozový den je pátek

3. týden 17.01.2020
7. týden 14.02.2020
11. týden 13.03.2020
13. týden 27.03.2020
15. týden 10.04.2020
17. týden 24.04.2020
19. týden 08.05.2020
21. týden 22.05.2020
23. týden 05.06.2020
25. týden 19.06.2020
27. týden 03.07.2020
29. týden 17.07.2020
31. týden 31.07.2020
33. týden 14.08.2020
35. týden 28.08.2020
37. týden 11.09.2020
39. týden 25.09.2020
41. týden 09.10.2020
43. týden 23.10.2020
45. týden 06.11.2020
47. týden 20.11.2020
49. týden 04.12.2020
51. týden 18.12.2020