Svoz SKO

Posted on by

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO  –  pro občany města
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá na MěÚ Dvůr Králové n.L.
kontaktní osoba: Eva Hrušková
tel. 734 267 297
hruskova.eva@mudk.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 4 týdny

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Přihlašování nových svozů SKO, změny svozů SKO – pro firmy
Nahlašování nových svozů a hlášení jejich změn (frekvence, změna osoby poplatníka apod.) probíhá v pokladně Technický služeb
kontaktní osoba: Iva Kasnarová
kasnarova@tsdvur.cz

Frekvence svozů

 • 1x za týden
 • 1x za týden s vynáškou
 • 1x za 2 týdny (svoz probíhá v sudé týdny)
 • 1x za 2 týdny s vynáškou (svoz probíhá v sudé týdny)

Netýká se kontejnerů, ty mají pouze týdenní vývoz.

Druhy nádob

 • kontejner 1100L
 • popelnice 120L plastová
  IMAG2208

Nebyla vaše nádoba vyvežena?

 • nádoba je poškozená (nutno vyměnit)
 • nádoba nebyla přistavena ke kraji vozovky
 • obsah nádoby nelze vysypat (je napěchován, je zmrzlý)
 • nádoba je přeplněná, při vyklápění padají odpadky
 • nepřístupnost nádoby (sněhová bariéra, neprůjezdná vozovka a pod.)
 • při 14-denním svozu nebyla nádoba přistavena v sudý týden
 • nádoba obsahuje odpad který do ní nepatří:
  nebezpečný odpad (olej, tuk, kyselina, rozpouštědlo, detergenty, odmašťovací prvky, hydroxid, galvanické články, fotochemikálie, zářivky, pesticidy, zařízení s obsahem chlorfluorvodíků, léky, injekční jehly aj., lepidla, barvy, pryskyřice)
 • žhavý popel, doutnající nebo hořící materiál
 • padliny zvířat, fekálie
 • v zimním období zamrzající odpad
 • stavební sutě, kameny
 • rozměrný kovový odpad
 • plastové fólie vetší jak 1m2
 • lana, kabely a předměty podobných vlastností
 • odpad ze zeleně (listí, tráva, seno)
  textil

 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2018

1. týden 01.01.2018 – 07.01.2018

5. týden 29.01.2018 – 04.02.2018

9. týden 26.02.2018 – 04.03.2018

13. týden 26.03.2018 – 01.04.2018

17. týden 23.04.2018 – 29.04.2018

21. týden 21.05.2018 – 27.05.2018

25. týden 18.06.2018 – 24.06.2018

29. týden 16.07.2018 – 22.07.2018

33. týden 13.08.2018 – 19.08.2018

37. týden 10.09.2018 – 16.09.2018

41. týden 08.10.2018 – 14.10.2018

45. týden 05.11.2018 – 11.11.2018

49. týden 03.12.2018 – 09.12.2018