Upozornění pro občany

V souvislosti se zvýšeným výskytem případů nemoci COVID-19 žádáme občany, aby minimalizovali osobní jednání a pro komunikaci využívali především e-mailovou nebo telefonickou komunikaci.
Pokud potřebujete věc vyřídit osobně, prosím při vstupu do budovy TSm používejte roušku a dezinfekci rukou, která je umístěna za vstupem.
Děkujeme

Uzavření koupaliště

V neděli 06.09.2020 bude poslední možnost zavítat na Tyršovo koupaliště. Tímto dnem bude sezóna ukončena. Děkujeme za přízeň a těšíme se na nadcházející sezónu.

Upozornění – svoz SKO

Upozornění pro občany
Vzhledem k probíhající stavební činnosti v ulici Krkonošská, ve které je umístěna překládací stanice komunálního odpadu, může docházet ke změnám časů svozu odpadu. Prodlevy jsou hlavně způsobeny nemožností průjezdu vozidel technických služeb a firmy Marius Pedersen, která zajišťuje vývoz kontejnerů z překládací stanice. Dále máme problém s průjezdností některých ulic z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel a svoz zde nelze uskutečnit.
Svozový den, ve který má svoz proběhnout, je od 0:00 -24:00 hod. daného dne. Žádáme proto občany o trpělivost. V případě neuskutečněného svozu volejte až druhý den. Děkujeme za pochopení.

Novinky a informace – koupaliště

Novinky z koupaliště

Tyršovo koupaliště by mělo být pro veřejnost otevřeno od pátku 19. června 2020, kdy bude také zahájen prodej vstupenek. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Doporučujeme návštěvníkům, aby zvážili případný nákup permanentek, sezonních nebo rodinných na počet vstupů, protože pokud by došlo ke zkrácení sezony provozu koupaliště (například při zhoršení epidemiologické situace), nebude provozovatel vracet žádné prostředky, ani poměrnou část ze zakoupeného vstupného.

Návštěvníci koupaliště také budou muset při pohybu v areálu dodržovat platná nařízení Ministerstva zdravotnictví, jež si vynutila koronavirová pandemie a která se týkají především povoleného počtu lidí v areálu. Z toho důvodu si budou muset návštěvníci ponechat zakoupenou vstupenku, která bude sloužit i jako klíč k turniketu při odchodu z koupaliště. Podobně budou sloužit i všechny typy permanentek. Tento systém totiž umožní sledovat aktuální množství návštěvníků koupaliště a dodržet tím limity počtu osob v areálu.