Upozornění – svoz SKO

Upozornění pro občany
Vzhledem k probíhající stavební činnosti v ulici Krkonošská, ve které je umístěna překládací stanice komunálního odpadu, může docházet ke změnám časů svozu odpadu. Prodlevy jsou hlavně způsobeny nemožností průjezdu vozidel technických služeb a firmy Marius Pedersen, která zajišťuje vývoz kontejnerů z překládací stanice. Dále máme problém s průjezdností některých ulic z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel a svoz zde nelze uskutečnit.
Svozový den, ve který má svoz proběhnout, je od 0:00 -24:00 hod. daného dne. Žádáme proto občany o trpělivost. V případě neuskutečněného svozu volejte až druhý den. Děkujeme za pochopení.

Novinky a informace – koupaliště

Novinky z koupaliště

Tyršovo koupaliště by mělo být pro veřejnost otevřeno od pátku 19. června 2020, kdy bude také zahájen prodej vstupenek. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Doporučujeme návštěvníkům, aby zvážili případný nákup permanentek, sezonních nebo rodinných na počet vstupů, protože pokud by došlo ke zkrácení sezony provozu koupaliště (například při zhoršení epidemiologické situace), nebude provozovatel vracet žádné prostředky, ani poměrnou část ze zakoupeného vstupného.

Návštěvníci koupaliště také budou muset při pohybu v areálu dodržovat platná nařízení Ministerstva zdravotnictví, jež si vynutila koronavirová pandemie a která se týkají především povoleného počtu lidí v areálu. Z toho důvodu si budou muset návštěvníci ponechat zakoupenou vstupenku, která bude sloužit i jako klíč k turniketu při odchodu z koupaliště. Podobně budou sloužit i všechny typy permanentek. Tento systém totiž umožní sledovat aktuální množství návštěvníků koupaliště a dodržet tím limity počtu osob v areálu.

Ukončení opatření souvisejících s vládním opatřením

Technické služby města Dvora Králové nad Labem informují, že od pondělí 18.05.2020 jsou všechna omezení vydaná na základě vládních opatření zrušena.
Výdej komepostérů, zapůjčení štěpkovačů a výměna popelnic je opět možná v pracovních dnech od 6.00 do 14.30 hod.

Pokladna pro veřejnost je také v provozu od 6.00 do 14.30 hod.

Provoz sběrného dvora je obnoven dle běžné otevírací doby (viz záložka sběrný dvůr).

Informace související s vládním opatřením

Technické služby města Dvora Králové nad Labem informují, že v souvislosti s vydanými vládními opatřeními do odvolání zastavují na dobu nebytně nutnou některé své služby: výdej (zapůjčení štěpkovačů), výdej kompostérů a výměnu popelnic. Uzavřena je také pokladna.

Omezeno bude také pro občany přistavování a vývoz velkoobjemových kontejnerů. Je to proto, aby bylo možné přednostně vyhovět požadavkům zdravotnických zařízení.

Sběrný dvůr bude uzavřen od středy 18.03.2020. V pondělí 16.03.2020 platí běžná otevírací doba od 13 do 17 hodin.