Sběrný dvůr

Posted on by

Sběrný dvůr komunálních odpadů je provozován v areálu Technický služeb města Dvora Králové nad Labem v ulici Seifertova. Občané města Dvora Králové nad Labem mají možnost ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení. Občan, při návštěvě sběrného dvora, prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území města Dvora Králové nad Labem platným dokladem, popřípadě dokladem o zaplacení odpadové nádoby ve městě. Ve sběrném dvoře není vybírána žádná úhrada. Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení.

Změna provozní doby a podmínky jsou uvedeny v dokumentu viz níže.

sberny dvur zmena provozni doby

Provozní doba sběrného dvora 

 

Letní období (1.4.-31.10.) Zimní období (1.11.-31.3.)
Pondělí 13:00-18:00 13:00-17:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 13:00-18:00 13:00-17:00
Sobota zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno

 

Zpracování osobních údajů

 • Účel zpracování osobních údajů
  evidence osob, od kterých Technické služby odebraly odpad
 • Kategorie subjektů údajů
  fyzické osoby, které odevzdaly odpad na sběrném dvoře
 • Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů
  jméno a příjmení, bydliště, číslo OP, popř. jiného průkazu dokládající totožnost
 • Kategorie příjemců údajů
  Technické služby města Dvora Králové nad Labem
 • Doba uchování osobních údajů
  5 let

Seznam odpadů které je možno na separačním dvoru odevzdat
15 01 10* Obaly s nebezpečnými látkami
15 01 11* Kovové obaly s nebezpečnou výplní a prázdné tlakové nádoby
15 02 02* Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály
16 01 03 Pneumatika
16 01 07* Olejové filtry
16 01 13* Brzdové kapaliny
16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezp. látky
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06* Směsný stavební odpad s obsahem nebezpečných složek
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 06 03* Izolační materiály s obsahem nebezpečných látek
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
1801 04 Ostatní odpady neinfekční
20 01 01 Papír
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 13* Rozpouštědla
20 01 14* Kyseliny
20 01 15* Zásady
20 01 17* Fotochemikálie
20 01 19* Pesticidy
20 01 21* Zářivky
20 01 23* Zařízení s obsahem C1-F uhlovodíků (lednice)
20 01 25 Jedlý tuk a olej
20 01 26* Olej, tuk
20 01 27* Barva, lepidlo, pryskyřice s obsahem škodlivin
20 01 28 Barva, lepidlo, pryskyřice
20 01 29* Detergenty a odmašťovací přípravky s obsahem škodlivin
20 01 30 Detergenty a odmašťovací přípravky
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika
20 01 32 Nepoužitá léčiva
20 01 33* Baterie a akumulátory s obsahem škodlivin
20 01 34 Baterie a akumulátory
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení s obsahem nebezpečných složek (televizory)
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení bez nebezpečných složek
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 Dřevo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 01 99 Frakce jinak neurčené
20 02 01 Kompostovatelný odpad
20 02 03 Nekompostovatelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad